Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/20/18 Rady Miasta Brańsk

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe