Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 22 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe