Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Bielskiego

z dnia 24 stycznia 2019 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe