Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 stycznia 2019 r.

o określeniu zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe