Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 23 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe