Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe