Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Filipów Trzeci

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe