Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/26/19 Rady Miasta Brańsk

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie określenia warunków bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Brańsk w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe