Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Bogdanki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe