Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 28/IV/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe