Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe