Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/67/19 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 8 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/355/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe