Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe