Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Janów

z dnia 15 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe