Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie dotyczącej określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Zabłudów w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe