Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 39/V/19 Rady Gminy Grajewo

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo na 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe