Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/68/2019 Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe