Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/101/19 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe