Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/108/19 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic Św. Krzysztofa i Końcowej)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe