Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie miasta Hajnówka w zakresie określonym w niniejszym porozumieniu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe