Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/58/2019 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bakałarzewo w 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe