Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/59/2019 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe