Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Moniek

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Mońki realizacji zadania publicznego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Goniądz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe