Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe