Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nurzec-Stacja w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe