Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe