Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe