Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe