Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kuźnica, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe