Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/71/2019 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe