Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/73/2019 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Podlaskiego w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe