Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/75/2019 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe