Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzeia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe