Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/39/19 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 15 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Czyżew

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe