Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/77/2019 Rady Gminy Filipów

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mieruniszki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe