Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynki w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe