Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Narewka

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe