Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Narewka

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe