Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Sidra

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sidra oraz określenia granic ich obwodów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe