Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Sidra

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe