Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.48.2019.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/145/09 Rady Gminy Sejny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Sejny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe