Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.49.2019.EC Wojewody Podlaskiego

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe