Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 915/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr III/38/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe