Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Wyszki

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe