Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Drohiczyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe