Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiżajny, od dnia 1 września 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe