Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/44/19 Rady Gminy Łomża

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe