Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/40/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajgród w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe