Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe