Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choroszcz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe